Chairman
Hon'ble Shri. K.G. Patil

Board Of Directors

President
Hon'ble Shri. B.G.Borade

Vice-President
Hon'ble Shri. D.G.Killedar

Chairman
Hon'ble Shri. K.G. Patil

 

 

 

Vice-Chairman

Hon’ble Shri.R. D. Aatkire

Treasurer

 

 

Director

Hon’ble Sou.S. A. Nigade

Director

Hon’ble Shri.V. S. More

Director

Hon’ble Shri.Y.S. Chavan

Director

Hon’ble Shri.A. G. Vanire

Director

Hon’ble Shri. P. C. Patil

Director

Hon’ble Shri.Y. L. Khade

Director

Hon’ble Shri.V. G. Patil

Director

Hon’ble Shri.C. R. Godse

Director

Hon’ble Sou.Sai Kharade

Director

Hon’ble Sou.A. B.Nalawade

Director

Hon’ble Dr. P. K. Patil.

Director

Hon’ble Sou. S. R. Patil

Director

Hon’ble Shri. V. N. Naikwadi

Director

Hon’ble Shri. R. D. Patil

Director

Hon’ble Shri. D. B. Iangavale

Secretary